Lompat ke isi utama
x

Dosen Dan Staf Prodi Ilmu Politik

No

Nama

Pangkat/Gol

Jabatan Dalam Dinas

1.

Dr. Effendi Hasan, MA

19751001 200912 1 005

Penata Tk. I (Gol. III/d )

Wadek I

2.

Ubaidullah, MA

19780516 200912 1 001

III/b

Koordinator Prodi Ilmu Politik

3.

Aminah, S.IP., M.IP.

199211142019032015

Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)

Ketua TPMA

4.

Cut Maya Aprita Sari, S.Sos., M.Soc. Sc

199004072015042002

 

Tenaga Pengajar

5.

Iqbal Ahmady, S.IP, M.IP

19910429 201701 1 101

Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)

Tenaga Pengajar

6.

Faradilla Fadlia, S.Sos., M.Arts.

198410012014042001

Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)

Tenaga Pengajar

7.

Novita Sari, S.I.P., M.I.P

199111012019032028

Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)

Ketua SJMF

8.

Aryos Nivada, S.P., M.A

198307072017011101

-

Tenaga Pengajar

9.

Ardiansyah, S.IP, M.A

199013012016041101

-

Tenaga Pengajar

10.

Muliawati, S.IP, M.IP

199205242017012101

Asisten Ahli

Tenaga Pengajar

11.

Samsidar, A.Md

197803052009032101

-

Pengadministrasi Akademik Prodi